preskoči na sadržaj
 
Kriteriji za ocjenjivanje vladanja

KRITERIJI  ZA  OCJENJIVANJE VLADANJA UČENIKA

Vladanje učenika  je ponašanje učenika tijekom nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada. Sukladno članku 72. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87, od 2. 8. 2008.), opisne ocjene iz vladanja su uzorno, dobro i loše.

Sukladno članku 73. stavak 1. istog Zakona ocjenu iz vladanja utvrđuje razrednik, a prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (2010.). Prema članku 15. stavak 6. ocjenu vladanja učenika zaključuje razrednik uz mišljenje razrednog vijeća.

Kako bi se objektivno ocijenilo vladanje učenika, potrebno je pratiti i evidentirati ponašanje učenika tijekom čitave nastavne godine i služiti se Kriterijima za ocjenjivanje vladanja koje je, nakon prethodnog razmatranja i rasprave na sjednicama Razrednih vijeća i stručnih aktiva u Školi, usvojilo Učiteljsko vijeće Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan na sjednici održanoj 6. travnja 2016. godine.

Područja praćenja ponašanja učenika su:

1. Odnos prema radu

2. Odnos prema učenicima

3. Odnos prema učiteljima i ostalim djelatnicima škole

4. Odnos prema školskoj imovini te društvenom i prirodnom okružju

Pri ocjenjivanju vladanja učenika razrednik/razrednica dužni su voditi računa o individualnim osobinama učenika/ce, posebno o njihovim karakternim i emocionalnim osobinama, te o njihovim obiteljskim prilikama. Ako učenik ima dijagnosticiran ADHD, ponavljanje pogreške koje su posljedica impulzivnosti ne mogu se sankcionirati sniženom ocjenom iz vladanja.

Isto tako, prilikom razmatranja ocjene vladanja učenika, u obzir treba uzeti aktivnosti i mjere koje je u smislu korekcije neprimjerenog ponašanja učenika poduzela škola, odnosno njihovu djelotvornost na učenika u kontekstu njegove aktivne spremnosti i suradnje u promjeni ponašanja.

Pokazatelj potrebe da se snizi ocjena vladanja treba biti ponavljanje određenog nepoželjnog ponašanja koje treba pravovremeno evidentirati u razrednikovoj evidenciji.

O neprihvatljivom ponašanju, njegovoj evidenciji i posljedicama, razrednik će u suradnji s stručnom službom (pedagog/psiholog) obavijestiti roditelje i učenike, nakon čega će pratiti eventualna ponavljanja istog neprihvatljivog ponašanja.

Navedeni kriteriji za ocjenjivanje vladanja učenika isključivo su orijentacijske prirode i služe za internu upotrebu škole.

Sa sastavnicama navedenim u Kriterijima za ocjenjivanje, razrednici su dužni upoznatiučenike na satu razrednika i roditelje na roditeljskom sastanku. Kriteriji za ocjenjivanje vladanja učenika dostupni su na web stranici Škole.

 

 UZORNO VLADANJE:

 • u potpunosti poštuje pravila kućnog reda
 • preuzima odgovornost za svoje postupke (priznaje vlastite pogreške,  trudi se samostalno ispravljati pogreške, samokritičan je)
 • primjereno se ponaša prema vršnjacima, učenicima mlađe kronološke dobi i odraslim osobama
 • razvija skladne međuvršnjačke odnose u razredu
 • odgovorno, savjesno i redovito izvršava svoje školske obaveze
 •  redovito pohađa nastavu i aktivno sudjeluje u odgojno-obrazovnim programima i drugim aktivnostima
 • kulturno i korektno se odnosi prema učiteljima i ostalom osoblju škole
 • vodi računa o pravima, potrebama i osjećajima drugih učenika, te rado pruža pomoć (solidarnost, tolerancija, međusobno uvažavanje ostalih sudionika odgojno-obrazovnog procesa)
 • argumentirano iznosi svoje stavove i mišljenje vodeći pri tom računa o normama ponašanja i osjećajima drugih osoba
 • svojim ponašanjem i postupcima doprinosi ugledu škole (izleti, terenska nastava, ekskurzije)
 • čuva imovinu škole i imovinu drugih učenika
 • ako je bila izrečena pedagoška mjera opomene u potpunosti je korigirao/la sankcionirano ponašanje (pedagoška mjera opomene je “izbrisana”)
 • pedagoška mjera ukora, strogog ukora ili mjera produženog stručnog postupka uopće nije bila izrečena

 

 DOBRO  VLADANJE:

 • češće ne poštuje pravila kućnog reda
 • odgovornost za svoje postupke preuzima formalno i/ili samo na poticaj
 • povremeno ometa učitelja u vrijeme održavanja nastave i drugih oblika obrazovnog rada
 • povremeno ometa druge učenike u učenju i praćenju nastave usprkos upozorenja učitelja
 • nije redovit/a u izvršavanju svojih školskih obveza (domaće zadaće, ne donosi pribor, sportsku opremu i sl.)
 • neopravdano kasni na nastavu i/ili izostaje s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnih aktivnosti (do 10 sati neopravdanih izostanaka)
 • upućuje pogrdne riječi i psovke učenicima, učiteljima, drugim djelatnicima škole ili strankama koje su nazočne u školi (verbalna agresivnost)
 • ponavlja neprimjerene oblike ponašanja na koje je već bio upozoren, ali pozitivno reagira ne upozorenje korekcijom ponašanja
 • namjerno oštećuje imovinu škole ili imovinu ostalih učenika i školskih djelatnika
 • izrečena mu je pedagoška mjera opomene nakon koje nije u potpunosti korigirao sve oblike neprimjerenog ponašanja pa mu je bilo potrebno izreći ponovnu pedagošku mjeru opomene ili ukora nakon koje je u potpunosti korigirao neprimjereno ponašanje (pedagoška mjera je “izbrisana”)

LOŠE  VLADANJE:

 • učestalo i grubo krši pravila kućnog reda
 • izrazito se nekorektno odnosi prema drugim učenicima i školskom osoblju ugrožavajući pri tom njihova prava (rasna, vjerska i rodna diskriminacija)
 • ne preuzima odgovornost za posljedice svog ponašanja (iznalazi izgovore, okrivljuje druge, iznosi neistine ne bi li se opravdao za učinjeno, manipulira drugim učenicima)
 • učestalo ne  izvršava svoje školske obveze (domaće zadaće, ne donosi pribor, sportsku opremu i sl.)
 • neopravdano izostaje s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada (samovoljno napuštanje nastave, bježanje iz škole, više od 10 sati izostanaka)
 • učestalo izaziva i sudjeluje u verbalnim i fizičkim sukobima (verbalna i fizička agresivnost)
 • namjerno otuđuje, oštećuje i uništava školsku imovinu, imovinu drugih učenika, učitelja i ostalih djelatnika škole
 • svojim neprimjerenim oblicima ponašanja ugrožava sigurnost učenika, učitelja, te ostalih djelatnika škole (unošenje oružja, zapaljivih tvari i sličnog u školu)
 • uživa i donosi cigarete, alkohol ili druga sredstva ovisnosti u školsku zgradu ili njezino bliže okruženje
 • namjerno uništava i/ili krivotvori pedagošku dokumentaciju i ignorira upozorenja i savjete učitelja i djelatnika stručne službe
 • unatoč izrečenim pedagoškim mjerama i poduzetim aktivnostima radi promjene ponašanja ne korigira ponašanje (izrečena pedagoška mjera nije “izbrisana”), izrečena je  mjera strogog ukora

Napomena:

Ako je prisutan jedan kriterij za „dobro“ vladanje, ono ne može biti ocijenjeno kao „uzorno“.

Ako je prisutan jedan kriterij za „loše“ vladanje, ono ne može biti ocijenjeno kao „uzorno“ ili „dobro“.

 
 
 
Kalendar
« Studeni 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Pratite nas na youTubeu

Digitalni sadržaji

 


Škola za život

TV prilozi o provođenju ekperimentalnog programa "Škola za život" u našoj školi:

 

Više o eksperimentalnom programu "Škola za život" u koji je uključena i naša škola možete saznati ovdje.


 


Korisni linkovi

 


Preporučujemo
Lokalni mediji

Učenje i zabava

Korisni linkovi

Dnevni tisak

Časopisi
 • Enter
 • Bug
 • Drvo znanja
 • Meridijani


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju