preskoči na sadržaj
Javni pozivi

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

 

KLASA: 112-01/21-01/04

URBROJ: 2144-20-01-21-2

DATUM: 3. 2. 2021.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN raspisuje

 

 JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2020./2021.

Sati tjedno

Broj osoba

1.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan – PŠ Sveta Katarina

 

       2.  

 

     26

 

    1

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o djelu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju  potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i interakciji s učiteljima i vršnjacima, pomoć u razumijevanju uputa i izvedbi zadataka, održavanju pažnje, te ukupnoj prilagodbi na školske zahtjeve i pravila.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o djelu u trajanju od veljače 2021. godine do kraja nastavne godine  2021. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

Svi kandidati u predmetnom javnom pozivu podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe javnog poziva, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora  o djelu dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 11. 2. 2021. i dostavljaju se  elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr ili poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

 Ugovor o djelu sklopit će se  nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                                                                                      Ravnateljica: 

                                                                                               mr.sc.Nada Peršić,prof.

 Obavijest kandidatima o rezultatima javnog poziva za popunu slobodnog radnog mjesta pomoćnika u nastavi

U svezi Javnog poziva objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i web stranici škole dana  12.08.2020. godine za obavljanje poslova:

-pomoćnika/ce  u nastavi na određeno i nepuno radno vrijeme, 26 sati rada tjedno

obavještavamo Vas da je Odlukom ravnateljice škole, u radni odnos primljena SABRINA BATELIĆ, sveučilišna prvostupnica ekonomije, s kojom će ravnateljica škole sklopiti ugovor o djelu sukladno propozicijama iz raspisanog Javnog poziva.

 

                                                                         Ravnateljica:

                                                                       mr.sc.Nada Peršić, prof.

 

 


KLASA: 112-01/20-01/9

URBROJ: 2144-20-01-20-10

Potpićan, 13.08.2020.

Obavijest kandidatima o rezultatima javnog poziva za popunu slobodnog radnog mjesta pomoćnika u nastavi

U svezi Javnog poziva objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i web stranici škole dana 27.7.2020. godine za obavljanje poslova :

-pomoćnika/ce  u nastavi na određeno i nepuno radno vrijeme, 28 sati rada tjedno,

obavještavamo Vas da je Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 12.08.2020. godine, u radni odnos primljena TIANA PJEVIĆ, stručna prvostupnica ekonomije, s kojom će ravnateljica škole sklopiti ugovor o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Javnog poziva.

 

                                                                         Ravnateljica:

                                                                       mr.sc.Nada Peršić, prof.

 

 


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/20-01/10

URBROJ: 2144-20-01-20-1

DATUM: 12. 08 2020.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN raspisuje

 JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 2

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2020./2021.

Sati tjedno

Broj osoba

1.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan – PŠ Pićan

     

       2.

   

     26

 

    1

2.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan – PŠ Sveta Katarina

 

       2.  

 

     26

 

    1

 • Vrsta ugovora: ugovor o djelu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju  potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i interakciji s učiteljima i vršnjacima, pomoć u razumijevanju uputa i izvedbi zadataka, održavanju pažnje, te ukupnoj prilagodbi na školske zahtjeve i pravila.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o djelu u trajanju od rujna 2020. godine do lipnja 2021. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

Svi kandidati u predmetnom javnom pozivu podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe javnog poziva, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora  o djelu dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 20.08.2020. i dostavljaju se  elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr ili poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Ugovor o djelu sklopit će se  nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                                                                                        Ravnateljica:

                                                                                                 mr.sc.Nada Peršić,prof.

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/20-01/09

URBROJ: 2144-20-01-20-1

DATUM: 27. 7. 2020.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN kao partner u projektu raspisuje

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2020./2021.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan – PŠ Sveta Katarina

     

         4.

   

      28

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.
 • UVJETI:
 • najmanje završena četverogodišnja  srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2020. godine do lipnja 2021. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.,68/18.i 98/19.), ne starije od 3 mjeseca
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata  će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike, a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave na javni poziv neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103  st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20

ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3 navedenog članka.

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 4.08.2020. i dostavljaju se poštom na adresu: Osnovna  škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom za „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju" ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr.

Kandidati prijavom na javni poziv daju privolu Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe postupka javnog poziva.

Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na web stranici škole te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                          mr.sc.Nada Peršić,prof.

 

 


OBAVIJEST O REZULTATU JAVNOG POZIVA

Temeljem objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju, 11.02.2020.., ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto pomoćnika u nastavi na nepuno i određeno vrijeme, primila Silviju Ban, s kojom će Ravnateljica sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme. 

 


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/20-01/05

URBROJ: 2144-20-01-20-1

DATUM: 11.02.2020.

Na temelju Odluke Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin (Klasa: 602-02/19-01/333, URBROJ: 2163/1-05/2-20-05 od 7. veljače 2020.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN raspisuje

 JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan – PŠ Pićan

       1.

     26

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o djelu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju  potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i interakciji s učiteljima i vršnjacima, pomoć u razumijevanju uputa i izvedbi zadataka, održavanju pažnje, te ukupnoj prilagodbi na školske zahtjeve i pravila.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o djelu u trajanju od veljače 2020. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

Svi kandidati u predmetnom javnom pozivu podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe javnog poziva, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora  o djelu dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 19.02.2020. i dostavljaju se  elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr ili poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

 Ugovor o djelu sklopit će se  nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                     mr.sc.Nada Peršić,prof.

 


Obavijest o odabiru turističke agencije za provedbu dvodnevne ekskurzije učenika petog, šestog i sedmog razreda

Nakon predstavljanja turističkih agencija za provedbu dvodnevne ekskurzije učenika petog, šestog i sedmog razreda, na roditeljskom sastanku održanom 05.02.2020. odabrana je turistička agencija ZEATOURS iz Pule.

 


Otvoren je Javni poziv za organizaciju dvodnevne izvanučioničke nastave petih, šestih i sedmih razreda u šk.god. 2019./2020.

 

JAVNI POZIV TURISTIČKIM AGENCIJAMA

ZA JEDNODNEVNE I VIŠEDNEVNE IZLETE I EKSKURZIJE

Javni poziv turističkim agencijama - dvodnevna ekskurzija učenika petog, šestog i sedmog razreda.

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, objavljujemo JAVNI POZIV turističkim agencijama za dostavu ponuda.

Poziv se nalazi u priloženom dokumentu na dnu ove stranice.


OBAVIJEST O REZULTATU JAVNOG POZIVA

Temeljem objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju, 13.12.2019., ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto pomoćnika u nastavi na nepuno i određeno vrijeme, primila Tianu Pjević, s kojom će Ravnateljica sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme. 


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/19-01/13

URBROJ: 2144-20-01-19-1

DATUM: 13. 12. 2019.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

       3.

     25

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • najmanje završena četverogodišnja  srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od siječnja 2020. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.,68/18.i 98/19.), ne starije od 3 mjeseca
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata  će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03

 

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike, a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103  st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3 navedenog članka.

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Osnovna  škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom "Za natječaj" ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr.

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja 13 .12. - 21. 12. 2019. godine.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vladimira Nazora Potpićan.

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Škola će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                          mr.sc.Nada Peršić,prof.

 


Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18. i 98/19.)  i članka 119. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan, ravnateljica Škole  mr.sc.Nada Peršić, prof., donosi                                   

 

ODLUKU

 O NEIZBORU KANDIDATA PO  POZIVU  ZA RADNO MJESTO POMOĆNIK/CA U NASTAVI

 

 1. Ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Potpićan  mr.sc.Nada Peršić, prof., donijela je  Odluku o neizboru kandidata  po Pozivu za radno mjesto pomoćnika u nastavi na određeno i nepuno radno vrijeme- 25 sati rada tjedno.
 2. Poziv za radno mjesto pomoćnik/ca je objavljen dana 28.11.2019. godine  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
 3. Poziv za radno mjesto pomoćnik/ca će se ponoviti.
 4. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i objavit će se na mrežnoj stranici Škole.
 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan objavila je 28.11.2019. godine na mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Poziv za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pomoćnik/ca u nastavi- 1 izvršitelj/ica, određeno i nepuno radno vrijeme- 25 sati ukupnog radnog vremena tjedno.

Kandidatkinja je odustala od prijave.

Slijedom navedenog donesena je Odluka o neizboru kandidata po Pozivu.

 

Ravnateljica škole:

mr.sc.NadaPeršić, prof.

Klasa: 112-01/19-01/11

URBOJ:2144-20-01-19-5

Potpićan, 13.12.2019.

 


Obavijest o odabiru turističke agencije za provedbu višednevne ekskurzije osmog razreda

Nakon prestavljanja turističkih agencija za provedbu višednevne ekskurzije učenika osmog razreda, na roditeljskom sastanku održanom 23.12.2019. odabrana je turistička agencija Maremonti iz Pule. 

 


Obavijest o odabiru ponuda javnog poziva za višednevni izlet učenika 8. razreda

Na javni poziv turističkim agencijama za jednodnevne i višednevne izlete i ekskurzije pristigle su četiri ponude te su za predstavljanje koje će se održati u ponedjeljak 23.12.2019. u OŠ V.N. Potpićan u 17:00 sati odabrane tri najpovoljnije (Alibi Umag, Stella Rijeka i Maremonti Pula).  


Otvoren je Javni poziv za organizaciju  višednevne izvanučioničke nastave osmih razreda u šk.god. 2019./2020.

 

JAVNI POZIV TURISTIČKIM AGENCIJAMA

ZA JEDNODNEVNE I VIŠEDNEVNE IZLETE I EKSKURZIJE

Javni poziv turističkim agencijama - višednevna ekskurzija osmih razreda.

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole,

objavljujemo JAVNI POZIV turističkim agencijama za dostavu ponuda.

Detalji javnog poziva nalaze se u priloženom obrascu na dnu ove stranice. 

 


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/19-01/11

URBROJ: 2144-20-01-19-1

DATUM: 28. 11. 2019.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

       3.

     25

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • najmanje završena četverogodišnja  srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2019. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18), ne starije od 3 mjeseca
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata  će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike, a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103  st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%

20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3 navedenog članka.

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Osnovna  škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom "Za natječaj" ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr.

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja 28 .11. - 6. 12. 2019. godine.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vladimira Nazora Potpićan.

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Škola će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                          mr.sc.Nada Peršić,prof.

 

 

 

 


 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/19-01/10

URBROJ: 2144-20-01-19-1

DATUM: 13. 11. 2019.

 

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

       3.

     25

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • najmanje završena četverogodišnja  srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od studenog 2019. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18), ne starije od  3 mjeseca
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata  će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike, a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103  st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3 navedenog članka.

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva  dostavljaju se na adresu: Osnovna  škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom "Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“ ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr.

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja 13 .11. - 21. 11. 2019. godine.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vladimira Nazora Potpićan.

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Škola će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                            mr.sc.Nada Peršić,prof.


OBAVIJEST O REZULTATU JAVNOG POZIVA

Temeljem objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju, 20.09.2019., ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto pomoćnika u nastavi na nepuno i određeno vrijeme, primila Franku Horvat, s kojom će Ravnateljica sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme. 

 

 


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

 

KLASA: 112-01/19-01/7

URBROJ: 2144-20-01-19-1

DATUM: 20.09.2019.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

       8.

     32

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2019. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata  će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv  dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.09.2019.  i dostavljaju se  elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr ili poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

Ravnateljica:

mr.sc.Nada Peršić,prof.


 

ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA PO POZIVU ZA RADNO MJESTO POMOĆNIK/CA U NASTA

Odluku o neizboru kandidata nalazi se u priloženom dokumentu na dnu ove stranice.


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2144-20-01-19-1

DATUM: 5.09.2019.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN kao partner u projektu raspisuje

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

       8.

     32

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2019. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata  će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv  dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 13.09.2019. do 09:00 sati i dostavljaju se  elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr ili poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

Ravnateljica:

mr.sc.Nada Peršić,prof.

 

 

 

 


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/19-01/03

URBROJ: 2144-20-01-19-1

DATUM: 3.09.2019.

 

Na temelju Odluke Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin (Klasa: 602-02/19-01/218, URBROJ: 2163/1-05/2-19-06 od 30.kolovoza 2019.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN raspisuje

 JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan – PŠ Sveta Katarina

       1.

     26

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o djelu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju  potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i interakciji s učiteljima i vršnjacima, pomoć u razumijevanju uputa i izvedbi zadataka, održavanju pažnje, te ukupnoj prilagodbi na školske zahtjeve i pravila.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o djelu u trajanju od rujna 2019. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv  dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranicama škole.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 11.09.2019. i dostavljaju se  elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr ili poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

                                                                                                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                                                                               mr.sc.Nada Peršić, prof.


OBAVIJEST O REZULTATU JAVNOG POZIVA

Temeljem objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 22.08.2019. na radno mjesto pomoćnika u nastavi na nepuno i određeno vrijeme, primila IVANU MATUHINA, s kojom će Ravnateljica sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme. 


OBAVIJEST

Obavještavamo te ujedno pozivamo sve kandidate koji su se prijavili na javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju objavljen na stranici škole 01.08.2019. na razgovor koji će se održati u četvrtak 22.08.2019. s početkom s 9:00 sati u OŠ V. Nazora u Potpićnu. 


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/19-01/02

URBROJ: 2144-20-01-19-1

DATUM: 1.08.2019.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

1.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

       3.

     25

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2019. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata  će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 – pročišćeni tekst i 152/14) dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni poziv  dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 9.08.2019. i dostavljaju se  elektroničkom poštom na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr ili poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

Ravnateljica:

mr.sc.Nada Peršić,prof.

 

 


Obavijest nakon održanog roditeljskog sastanka

Roditeljski sastanak učenika 8. razreda na kojem su razmatrane ponude za provedbu višednevne izvanučioničke nastave održan je u srijedu 27.2.2019. Odabrana je ponuda putničke agencije Zeatours iz Pule.

 


REZULTATI JAVNOG POZIVA

Na sastanku Povjerenstva za provedbu izvanučioničke nastave 8. razreda Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan i Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, održanom 20.2.2019. u 17:00 sati u prostorijama Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan zbog javnog otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva, razmatrane su sljedeće ponude turističkih agencija:

 1. Stella tours, Rijeka
 2. Alibi, Umag
 3. Zeatours, Pula
 4. „Maremonti Istra“ d.o.o. Pula

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, Povjerenstvo za provedbu višednevne izvanučioničke nastave odabralo je sljedeće ponude:

 1. „Maremonti Istra“, Pula
 2. Zeatours, Pula
 3. Stella tours, Rijeka

Odabrane agencije predstavit će se roditeljima učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan i Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati u srijedu, 27. veljače  2019. godine u 17:00 sati u Potpićnu.

 

Povjerenstvo je odlučilo da agencije za predstavljanje svojih ponuda imaju svaka po 10 minuta.

Razrednici: Dalibor Švić,prof.

                     Dijana Franković,prof.

 


Otvoren je Javni poziv za organizaciju  višednevne izvanučioničke nastave osmih razreda šk.god. 2018./2019.

 

JAVNI POZIV TURISTIČKIM AGENCIJAMA

ZA JEDNODNEVNE I VIŠEDNEVNE IZLETE I EKSKURZIJE

Javni poziv turističkim agencijama-višednevna ekskurzija  osmih razreda.

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole,

objavljujemo JAVNI POZIV turističkim agencijama za dostavu ponuda.

Detalji javnog poziva nalaze se u priloženom obrascu. Ponude se šalju do 15. veljače 2019. na adresu škole:

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan

Dumbrova12
Potpićan
52333

u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i broj ponude.

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave osmih razreda možete preuzeti u priloženom dokumentu na dnu ove stranice.


OBAVIJEST

Roditeljski sastanak učenika 5., 6., i 7. razreda razeda na kojem su razmatrane ponude za provedbu višednevne izvanučioničke nastave održan je u srijedu 20.12. 2017. Velikom većinom odabrana je ponuda putničke agencije Stella-tours iz Rijeke.


REZULTATI  JAVNOG  POZIVA

Na sastanku Povjerenstva za provedbu izvanučioničke nastave 5., 6. i 7. razreda OŠ Vladimira Nazora Potpićan i OŠ „Ivan Grtan Kovačić“ Čepić, održanom 14.12. 2017. godine u 13:00 sati u prostorijama OŠ Čepić zbog javnog otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva, razmatrane su sljedeće ponude turističkih agencija:

1. Stella-tours, Rijeka

2. Fiume tours, Rijeka

3. Event-s, Pula

4. Alibi, Umag

5. Zeatours, Pula

6. Maremonti Istra, Pula (A i B ponuda)

7. Brioni d.d.,  Pula

Temeljem pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, Povjerenstvo za provedbu višednevne izvanučioničke nastave odabralo je sljedeće ponude:

1. Stella-tours, Rijeka

2. Fiume tours, Rijeka

3. Zeatours, Pula

Odabrane agencije predstavit će se roditeljima učenika OŠ Potpićan na roditeljskom sastanku koji će se održati u srijedu 20.12.2017. u 17:00 u Potpićnu.

Povjerenstvo je odlučilo da agencije za predstavljanje svojih ponuda imaju svaka po 15 minuta. 

Razrednici: Rafaela Paliska

                  Vedrana Buršić

                   Dalibor Švić


JAVNI POZIV TURISTIČKIM AGENCIJAMA ZA JEDNODNEVNE I VIŠEDNEVNE IZLETE I EKSKURZIJE

Javni poziv turističkim agencijama-višednevna ekskurzija   

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, objavljujemo JAVNI POZIV turističkim agencijama za dostavu ponuda.

Detalji javnog poziva nalaze se u priloženom obrascu. Ponude se šalju na adresu škole:

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić

Purgarija Čepić 1

Kršan

5223

 

 

 

 

 

 

 

u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i broj ponude.

 


OBAVIJEST

Roditeljski sastanak učenika 8.a i 8. b razeda na kojem su razmatrane ponude za provedbu višednevne izvanučioničke nastave održan je u četvrtak 16. studenog 2017. Velikom većinom odabrana je ponuda putničke agencije Stella-tours iz Rijeke.


REZULATATI  JAVNOG  POZIVA

Na sastanku povjerenstva za provedbu izvanučioničke nastave 8.a i 8.b razreda OŠ Vladimira Nazora Potpićan, održanom 9.11.2017. godine u 17:00 sati u prostorijama OŠ Potpićan zbog javnog otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva, razmatrane su sljedeće ponude turističkih agencija:

1. Stella-tours, Rijeka

2. Fiume tours, Rijeka

3. Event-s, Pula

4. Alibi, Umag

5. Ati, Pula

6. Zeatours, Pula

7. Maremonti Istra, Pula

8. A.N.A.B.A.R. tours, Rijeka

9. Prolingua travel, Viškovo

Temeljem pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, Povjerenstvo za provedbu višednevne izvanučioničke nastave odabralo je sljedeće ponude:

1. Stella-tours, Rijeka

2. Maremonti Istra, Pula

3. Prolingua, Viškovo

Odabrane agencije predstavit će se roditeljima učenika OŠ Potpićan na roditeljskom sastanku koji će se održati u školi Potpićan 16.11.2017. u 17:00 sati.

Povjerenstvo je odlučilo da agencije za predstavljanje svojih ponuda imaju svaka po 10 minuta. 

Razrednica 8.a razreda:                            Razrednica 8.b razreda:

Tihana Horvatek                                         Sandra Novaković

 

 


Otvoren je Javni poziv za organizaciju  višednevne izvanučioničke nastave osmih razreda šk.god. 2017./2018.

 

JAVNI POZIV TURISTIČKIM AGENCIJAMA

ZA JEDNODNEVNE I VIŠEDNEVNE IZLETE I EKSKURZIJE

Javni poziv turističkim agencijama-višednevna ekskurzija  osmih razreda.

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole,

objavljujemo JAVNI POZIV turističkim agencijama za dostavu ponuda.

Detalji javnog poziva nalaze se u priloženom obrascu. Ponude se šalju na adresu škole:

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan

Dumbrova12
Potpićan
52333

u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i broj ponude.

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave osmih razreda možete preuzeti u priloženom dokumentu na dnu ove stranice.

 


KLASA: 112-01/17-01/06

URBROJ: 2144-20-01-17-1

DATUM: 18.08.2017.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN, kao partner u projektu raspisuje

POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 2

 • Mjesto rada: 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

Sati tjedno

13

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan,

Dumbrova 12, 52333 Potpićan

6.

28

14

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan,

Dumbrova 12, 52333 Potpićan

1.

23

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018.

 

 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka

                                                                              Ravnateljica:

                                                                         mr. sc. Nada Peršić, prof. 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje:

                                                                 NATJEČAJ

                                                        za popunu radnog mjesta

1. DOMAR/LOŽAČ/ ŠKOLSKI MAJSTOR – M/Ž

      - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme 

UVJETI:

 • Završena srednja škola tehničke struke
 • Položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

 • Zamolbu sa životopisom
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (preslika)
 • Preslika domovnice
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) ne starije od 6 mjeseci
 • Uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja (preslika)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za prijavu kandidata na natječaj je osam (8) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 18.8.2017. do 26.8.2017.

KLASA:112-01/17-01/04

URBROJ: 2144-20-01-17-3

Potpićan, 18.8.2017        

    Ravnateljica:

    mr.sc.Nada Peršić,prof.


Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelja fizike i tehničke kulture

           U svezi natječaja objavljenog na Oglasnoj ploči te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin i web stranici i oglasnoj ploči Škole - dana 06.2.2017. godine za  popunu slobodnog radnog mjesta:

 • Učitelj/ica fizike i tehničke kulture - 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 23 sata tjednog radnog vremena- 11 sati redovite nastave tjedno ( 6 sati fizike i 5 sati tehničke kulture)

obavještavamo Vas, da je na sjednici Školskog odbora održanoj dana 24.2.2017. godine, za obavljanje  poslova učitelja tehničke kulture na neodređeno i nepuno radno vrijeme izabrana Tina Mihelčić Sloković iz Rovinja, a za učitelja/icu fizike Eva Melegi Matković na određeno i nepuno radno vrijeme.  

 


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA  FIZIKE I TEHNIČKE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 23 sata tjednog radnog vremena – 11 sati redovite nastave tjedno ( 6 sati fizike i 5 sati  tehničke kulture )

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.        

           87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.),

           te  prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

           učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
- presliku domovnice
- presliku rodnog lista
- elektronički zapis o radno – pravnom statusu
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan.

O rezultatima kandidati će biti izvješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

 

          Ravnateljica:

          mr.sc.Nada Peršić,prof..

Klasa: 112-01/17-01/01

Urbroj: 2144-20-01-17-06

Potpićan, 6.2.2017.Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto domar/ložač/školski majstor

 

Temeljem raspisanog natječaja za domara/ložača/školskog majstora objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin te na web stranici i oglasnoj ploči Škole dana 17.10.2016. godine, na sjednici Školskog odbora održanoj 27.listopada 2016. godine, na radno mjesto domar/ložač/školski majstor izabran je Dragan Marhat iz Rapca. Imenovani  je završio SSS- elektroinstalater, ima  položen ispit za ložača centralnog grijanja i status hrvatskog branitelja iz domovinskog rata.Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje:

 

     NATJEČAJ

            za popunu radnog mjesta

1. DOMAR/LOŽAČ/ ŠKOLSKI MAJSTOR – M/Ž

 • 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme do pribavljanja suglasnosti nadležnog ministarstva za zapošljavanje na neodređeno puno  radno vrijeme 

UVJETI:

 • Završena srednja škola tehničke struke
 • Položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

 • Zamolbu sa životopisom
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (preslika)
 • Preslika domovnice
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) ne starije od 6 mjeseci
 • Uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja (preslika)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za prijavu kandidata na natječaj je osam (8) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 17.10.2016. do 25.10.2016.

KLASA:112-01/16-01/04

URBROJ: 2144-20-01-16-03

Potpićan, 17.10.2016.

Ravnateljica:

mr.sc.Nada Peršić,prof.


OBAVIJEST O REZULTATU JAVNOG POZIVA

Temeljem objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za  učenike s poteškoćama u razvoju ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto pomoćnika u nastavi na nepuno i određeno vrijeme, primila MARINU BATELIĆ, prof. talijanskog i ruskog jezika.


 

Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga „MOZAIK 2“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN,   kao partner u projektu MOZAIK 2 raspisuje

 

POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

 

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: 

R.br. Naziv sjedišta Razred 2016./17. Sati/tjedno
42. Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

 
5. 27

 

 

 

 

 

 • Prijevoz na rad: Novčana naknada do 400 kn mjesečno
 • Plaća: 25 kuna neto po satu
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

 

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.02. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika u nastavi tijekom prva dva mjeseca rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK 2.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu, kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Kandidati koji posjeduju uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi, dužni su ga priložiti pri prijavi na natječaj.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 01.9.2016. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2016/17“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 


Otvoren je Javni poziv za organizaciju  višednevne izvanučioničke nastave osmih razreda šk.god. 2016./2017.

Detalje pogledati u priloženim dokumentima na dnu (Javni poziv za višednevnu ekskurziju osmih razreda i Obrazac poziva za organizaciju višednevne ekskurzije osmih razreda)

JAVNI POZIV TURISTIČKIM AGENCIJAMA

ZA JEDNODNEVNE I VIŠEDNEVNE IZLETE I EKSKURZIJE

Javni poziv turističkim agencijama-višednevna ekskurzija  osmih razreda.

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole,

objavljujemo JAVNI POZIV turističkim agencijama za dostavu ponuda.

Detalji javnog poziva nalaze se u priloženom obrascu. Ponude se šalju na adresu škole:

Osnovna škola Svetvinčenat
Svetvinčenat 98
Svetvinčenat
52324

u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i broj ponude.

 

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave osmih razreda možete preuzeti u priloženom dokumentu na dnu ove stranice.

 


Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga „MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan  kao partner u projektu MOZAIK raspisuje

 

POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI/ STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIKA

 

Broj traženih osoba: 137

Mjesto rada:  (pogledati u priloženom dokumentu na dnu MJESTO RADA)

 

Prijevoz na rad: Novčana naknada do 400 kn mjesečno
Plaća: 25 kuna neto po satu
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

 

UVJETI:

najmanje završena srednja škola.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.01. pri čemu će prednost imati osobe sa potvrdom o polaženju edukacije za pomoćnike u nastavi koja je provedena u okviru implementacije projekta „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“ u trajanju od 20 sati. Kandidati koji nemaju predmetnu potvrdu, obvezni su savladati program navedene edukacije tijekom prva dva mjeseca rada. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK.

U slučaju zapošljavanja stručnog komunikacijskog posrednika, potrebno je da osoba ima završenu edukaciju za stručnog komunikacijskog posrednika te da prilikom selekcije to dokaže odgovarajućom svjedodžbom.

 

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
životopis,
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi u okviru provedbe projekta „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 18.9.2015. i dostavljaju se na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2015/16“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.


 

KLASA:112-01/15-01/08
URBROJ:2144-20-01-15-1
Pula, 27. kolovoza 2015.

 

Poziv za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju

 

Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga„MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan kao partner u projektu MOZAIK raspisuje

 

POZIV ZA ISKAZ INTERESA


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI/ STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIK ZA UČENIKE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada:  Osnovna škola Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan
Radno vrijeme:

Osoba nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Prijevoz na rad: Novčana naknada
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme (07.09.-30.09.2015.)

UVJETI:

najmanje završena srednja škola.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.01. pri čemu će prednost imati osobe sa potvrdom o polaženju edukacije za pomoćnike u nastavi koja je provedena u okviru implementacije projekta „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“ u trajanju od 20 sati. Kandidati koji nemaju predmetnu potvrdu, obvezni su savladati program navedene edukacije tijekom prva dva mjeseca rada. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK.

U slučaju zapošljavanja stručnog komunikacijskog posrednika, potrebno je da osoba ima završenu edukaciju za stručnog komunikacijskog posrednika te da prilikom selekcije to dokaže odgovarajućom svjedodžbom.

 

OPIS POSLOVA

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
životopis,
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi u okviru provedbe projekta „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 01.09.2015. do 12 sati na adresi:

 

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan

Dumbrova 12

52333 Potpićan

Ured ravnatelja/tajnice

s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi/stručno-komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2015/16“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

Popis škola i tjednih sati pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika:

R.br. Naziv škole i sjedište Razred 2015./16. Sati/tjedno
43. Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan 4. 20

 


 

Kalendar
« Kolovoz 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Priznanje Mirotvorna škola 2020.

Digitalni školski list


Labinska republika

Videozapisi

Naše digitalne knjižice

Virtualna knjižnica


Škola za život

TV prilozi o provođenju ekperimentalnog programa "Škola za život" u našoj školi:

 

Više o eksperimentalnom programu "Škola za život" u koji je uključena i naša škola možete saznati ovdje.


Digitalni sadržaji

 


 


Korisni linkovi

 


Preporučujemo
Lokalni mediji

Učenje i zabava

Korisni linkovi

Dnevni tisak

Časopisi
 • Enter
 • Bug
 • Drvo znanja
 • Meridijani


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju