preskoči na sadržaj
Raspored sati

1.r. MŠ-Maja Rajšić

Sat

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

1.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Priroda i društvo

Hrvatski jezik

Sat razrednika

2.

Matematika

Matematika

Hrvatski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

3.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Informatika (izborni)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Likovna kultura

Priroda i društvo

4.

Engleski jezik I

Vjeronauk - Katolički (izborni)

Matematika

DOP/DOD

Glazbena kultura

5.

Engleski jezik I

Vjeronauk - Katolički (izborni)

Izvannastavne aktivnosti (izvannastavna aktivnost)

Informatika (izborni)

Tjelesna i zdravstvena kultura

2.R. MŠ-Jadranka Ferboković

Sat

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

1.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

2.

Matematika

Priroda i društvo

Matematika

Matematika

Matematika

3.

Sat razrednika

Glazbena kultura

Informatika (izborni)

Priroda i društvo

Likovna kultura

4.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Engleski jezik

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vjeronauk - Katolički (izborni)

Tjelesna i zdravstvena kultura

5.

Informatika (izborni)

Engleski jezik

Matematika (dodatna nastava)

Vjeronauk - Katolički (izborni)

Izvannastavne aktivnosti (izvannastavna aktivnost)

6.

     

Hrvatski jezik (dopunska nastava)Matematika (dopunska nastava)

 

 

3.r. MŠ-Gordana Fable

 

Sat

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

1.

Hrvatski jezik

Talijanski jezik II (izborni)

Informatika (izborni)

Vjeronauk - Katolički (izborni)

Hrvatski jezik

2.

Hrvatski jezik

Priroda i društvo

Informatika (izborni)

Vjeronauk - Katolički (izborni)

Priroda i društvo

3.

Matematika

Glazbena kultura

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Likovna kultura

4.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika

Matematika

Matematika

Tjelesna i zdravstvena kultura

5.

Hrvatski jezik (dopunska nastava)Matematika (dopunska nastava)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Talijanski jezik II (izborni)

Engleski jezik I

Sat razrednika

6.

Matematika (dodatna nastava)

   

Engleski jezik I

Izvannastavne aktivnosti (izvannastavna aktivnost)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.r. MŠ- Sanja Baćac

Sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Engleski jezik

Vjeronauk

Hrvatski jezik

Matematika

Talijanski jezik

2.

Engleski jezik

Vjeronauk /

Dopunska nastava

Matematika

Informatika

Talijanski jezik

3.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Tjelesna i zdravstvena kultura

Informatika

Matematika

4.

Matematika

Priroda i društvo

Glazbena kultura

Hrvatski jezik

Priroda i društvo

5.

Sat razrednika

Sigurno u prometu

Priroda i društvo

Hrvatski jezik

Tjelesna i zdravstvena kultura

6.

Likovna kultura

 

Dodatna nastava

INA

 

  • Svaki drugi ponedjeljak po 2 sata LK

 

1. r. PŠ SV. KATARINA-Samanta Starčić Paliska

Sat

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

1.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Engleski jezik I

Informatika (izborni)

2.

Matematika

Matematika

Glazbena kultura

Engleski jezik I

Informatika (izborni)

3.

Priroda i društvo

Priroda i društvo

Matematika

Hrvatski jezik

Vjeronauk - Katolički (izborni)

4.

Likovna kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika

Vjeronauk - Katolički (izborni)

5.

Matematika (dodatna nastava)

Sat razrednika

Matematika (dopunska nastava)Hrvatski jezik (dopunska nastava)

Izvannastavne aktivnosti (izvannastavna aktivnost)

Hrvatski jezik

6.

       

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

4.r. PŠ SV. KATARINA-Samanta Starčić Paliska

Sat

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

1.

Informatika (izborni)

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Engleski jezik I

Talijanski jezik II (izborni)

2.

Informatika (izborni)

Matematika

Glazbena kultura

Engleski jezik I

Talijanski jezik II (izborni)

3.

Hrvatski jezik

Priroda i društvo

Hrvatski jezik

Priroda i društvo

Vjeronauk - Katolički (izborni)

4.

Priroda i društvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika

Matematika

Vjeronauk - Katolički (izborni)

5.

Likovna kultura

Sat razrednika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Izvannastavne aktivnosti (izvannastavna aktivnost)

Hrvatski jezik

6.

   

Matematika (dopunska nastava)Matematika (dodatna nastava)Hrvatski jezik (dopunska nastava)

   

 

2. r.- PŠ SV. KATARINA-Tatjana Baćac

Sat

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

1.

Hrvatski jezik

Matematika

Glazbena kultura

Hrvatski jezik

Vjeronauk - Katolički (izborni)

2.

Hrvatski jezik

Matematika

Priroda i društvo

Matematika

Vjeronauk - Katolički (izborni)

3.

Informatika (izborni)

Priroda i društvo

Hrvatski jezik

Engleski jezik I

Hrvatski jezik

4.

Informatika (izborni)

Sat razrednika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Engleski jezik I

Matematika

5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Likovna kultura

Izvannastavne aktivnosti (izvannastavna aktivnost)

Matematika (dopunska nastava)Hrvatski jezik (dopunska nastava)

Matematika (dodatna nastava)

6.

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

     

 

3.r. PŠ SV. KATARINA-Tatjana Baćac

Sat

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

1.

Hrvatski jezik

Informatika (izborni)

Glazbena kultura

Talijanski jezik II (izborni)

Vjeronauk - Katolički (izborni)

2.

Hrvatski jezik

Informatika (izborni)

Priroda i društvo

Talijanski jezik II (izborni)

Vjeronauk - Katolički (izborni)

3.

Priroda i društvo

Matematika

Hrvatski jezik

Engleski jezik I

Hrvatski jezik

4.

Sat razrednika

Matematika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Engleski jezik I

Hrvatski jezik

5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Likovna kultura

Izvannastavne aktivnosti (izvannastavna aktivnost)

Matematika

Matematika

6.

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

Matematika (dopunska nastava)

Matematika (dodatna nastava)

 

1.i 2. r. PŠ PIĆAN-Đurđica Matuhina

 

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

2.

Matematika

Matematika

Likovna kultura

Matematika

Hrvatski jezik

3.

Glazbena kultura

Priroda i društvo

Engleski jezik

Vjeronauk

Priroda i društvo

4.

Sat razrednog odjela

TZK

Engleski jezik

Vjeronauk

Informatika

5.

TZK

Dop. HJ/MAT

Dod. MAT

TZK

Informatika

6.

 

 

 

INA

 

 

3.r. PŠ Pićan-Jasmina Vretenar Zulijani

Sat

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

1.

Sat razrednika

Hrvatski jezik

Engleski jezik I

Priroda i društvo

Matematika

2.

Matematika

Hrvatski jezik

Engleski jezik I

Matematika

Informatika (izborni)

3.

Hrvatski jezik

Talijanski jezik II (izborni)

Glazbena kultura

Hrvatski jezik

Informatika (izborni)

4.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Talijanski jezik II (izborni)

Matematika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Hrvatski jezik

5.

Matematika (dodatna nastava)

Priroda i društvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vjeronauk - Katolički (izborni)Matematika (dopunska nastava)Hrvatski jezik (dopunska nastava)

Likovna kultura

6.

     

Vjeronauk - Katolički (izborni)

 

 

4. r. PŠ Pićan-Jasmina Vretenar Zulijani

 

Sat

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

1.

Sat razrednika

Hrvatski jezik

Engleski jezik I

Priroda i društvo

Matematika

2.

Matematika

Hrvatski jezik

Engleski jezik I

Matematika

Informatika (izborni)

3.

Hrvatski jezik

Talijanski jezik II (izborni)

Glazbena kultura

Hrvatski jezik

Informatika (izborni)

4.

Priroda i društvo

Talijanski jezik II (izborni)

Matematika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Hrvatski jezik

5.

Matematika (dodatna nastava)

Priroda i društvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Vjeronauk - Katolički (izborni)Hrvatski jezik (dopunska nastava)Matematika (dopunska nastava)

Likovna kultura

6.

     

Vjeronauk - Katolički (izborni)

Izvannastavne aktivnosti (izvannastavna aktivnost)

 

 

                                                                               PONEDJELJAK

BR. SATA

V.

VI.A.

VI.B

VII.

VIII.

DEŽURSTVA UČITELJA

1.

TJ

MAT

MAT

VJ

INF

Vedrana Buršić

2.

MAT

VJ

MAT

VJ

INF

3.

HJ

VJ

INF

HJ

EJ

Marina Rade

4.

INF

TJ

VJ

LK

HJ

5.

INF

TJ

VJ

LK

HJ

 

Manuela Hichri

6.

LK

HJ

HJ

TJ

VJ

7.

LK

INF

 

TJ

VJ

 

Tihana Horvatek

                                                          

                                                             UTORAK

BR. SATA

V.

VI.A

VI.B

VII.

VIII.

DEŽURSTVA UČITELJA

1.

EJ

EJ

POV

TZK

TJ

           Rafaela Paliska

2.

GEO

PID

EJ

EJ

TZK

3.

PID/GEO

PID

TZK

EJ

POV

Ana Lučić Runko

4.

TK

SRO

GEO

SRO

BIO

5.

TK

TZK

GEO

MAT

BIO

 

Dubravka Ujčić Lukšić

6.

ŠUK

 

 

ZBOR

 

7.

 

 

 

ŠUK

 

8.

 

 

 

 

 

Viviana Dobrila / Maja K.K.

 

                                                                                  SRIJEDA

BR. SATA

V.

VI.A.

VI.B

VII.

VIII.

DEŽURSTVA UČITELJA

1.

TJ

TK

INF

MAT

HJ

       Tihana Franković

2.

HJ

TK

MAT

MAT

HJ

3.

HJ

POV

TK

HJ

MAT

Tina Mihelčić Sloković

Natali Vretenar

4.

POV

HJ

TK

INF

MAT

5.

MAT

HJ

HJ

INF

KEM

 

Marija Karužić

6.

MAT

EJ

HJ

POV

KEM

7.

 

EJ

POV

KEM

LK

8.

 

 

 

KEM

LK

            Eni Blašković

 

                                                ČETVRTAK

BR. SATA

V.

VI.A.

VI.B

VII.

VIII.

DEŽURSTVA UČITELJA

1.

VJ

MAT

MAT

HJ

GK

Sandra Novaković

2.

VJ

GEO

GK

HJ

MAT

3.

    HJ

GEO

HJ

EJ

TZK

Nada Švraka

4.

TZK

HJ

HJ

GEO

MAT

5.

MAT

HJ

TZK

GEO

TJ

 

Ilhana Glavičić

6.

HJ

TZK

TJ

MAT

GEO

7.

          SRO

 

           TJ

TZK

GEO

 

 

PETAK

BR. SATA

V.

VI.A.

VI.B

VII.

VIII.

DEŽURSTVA UČITELJA

1.

POV

GK

EJ

FIZ

EJ

Ajrin Floričić

2.

PID

POV

EJ

FIZ

EJ

3.

EJ

INF

PID

GK

POV

Lea Butorac

4.

EJ

MAT

PID

POV

FIZ

5.

TZK

MAT

SRO

BIO

FIZ

 

Iva Jelenić Bačić

6.

 

ŠUK

 

BIO

SRO

7.

 

 

 

 

ŠUK

 

Dalibor Švić

 

 

 

 

                                 

Kalendar
« Kolovoz 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Priznanje Mirotvorna škola 2020.

Digitalni školski list


Labinska republika

Videozapisi

Naše digitalne knjižice

Virtualna knjižnica


Škola za život

TV prilozi o provođenju ekperimentalnog programa "Škola za život" u našoj školi:

 

Više o eksperimentalnom programu "Škola za život" u koji je uključena i naša škola možete saznati ovdje.


Digitalni sadržaji

 


 


Korisni linkovi

 


Preporučujemo
Lokalni mediji

Učenje i zabava

Korisni linkovi

Dnevni tisak

Časopisi
 • Enter
 • Bug
 • Drvo znanja
 • Meridijani


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju